تماس با ما   صفحه اصلي   نقشه سایت   انگليسي   العربيه   اردو  
نسخه چاپي

فرآيند تصويب


 
فرایند تصویب مصوبات شوراى عالى انقلاب فرهنگى
با شكل گيري شورا ي عالي انقلاب فرهنگي و گسترش دامنه فعاليت هاي آن در راستاي اهداف و وظايف تعيين شده ، شوراها و مراكزي به مرور توسط شوراي عالي تاسيس گرديده كه پس از تاسيس ، برخي از آنها تخصصا وابسته به اين شورا باقي مانده و برخي ديگر به اركان آموزشي ، پژوهشي يا فرهنگي قوه مجريه متصل گرديد .

به استناد مادة 17 آيين‌نامة داخلي شوراي عالي (مصوب جلسه 469، 470 و 473 مورخ 19/7/79، 17/8/79 و 27/10/79 شوراي عالي) مصوبات شوراهاي اقماري (شوراي معين و ...) پس از قرار گرفتن در دستور جلسة شوراي عالي و اعلام دبير شورا در جلسة رسمي، در صورتي كه تا دو هفته كتباً نظر مخالفي از طرف اعضاي شوراي عالي به دبيرخانه نرسد، پس از اعلام مجدد دبير شورا در جلسة بعدي به عنوان مصوبة شوراي عالي تلقي شده و ابلاغ خواهد شد.