تماس با ما   صفحه اصلي   نقشه سایت   انگليسي   العربيه   اردو  
نسخه چاپي


در ستاد راهبری اجرای نقشه جامع:

طرح آمایش آموزش عالی به تصویب رسید


جلسه 76 ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور، روز سه شنبه 27/11/1394 به ریاست دکتر محمدرضا مخبر دزفولی دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در محل دبیرخانه این شورا برگزار شد.
به گزارش مرکز خبر شورای عالی انقلاب فرهنگی، در ابتدای این جلسه اعلام شد سند "زبان و ادب فارسی" پس از ارائه در ستاد راهبری اجرای نقشه جامع، برای تصویب نهایی به شورای عالی انقلاب فرهنگی تقدیم خواهد شد.

در ادامه جلسه، گزارشی از وضعیت فناوری‌های حمایت شده توسط ستادهای ملی ذیل معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با رویکرد تجاری سازی این محصولات فناورانه ارائه شد.

بخشی از فناوری‌های مورد اشاره در این گزارش عبارتند از: انرژی‌های نوپدید، زیست‌فناوری، گیاهان دارویی، فناوری اطلاعات و میکروالکترونیک.

پس از ارائه این گزارش، اعضاء خواستار تجمیع این اطلاعات و آمار ارائه شده با فعالیت‌های انجام شده در معاونت پژوهشی وزارت علوم به منظور ارائه یک تصویر جامع از وضعیت فناوری در کشور شدند.

اعضای ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور، همچنین با توجه به گزارش تهیه شده در سازمان علمی فرهنگی ملل متحد «یونسکو» پیرامون وضعیت رشد علمی کشور، خواستار ارائه آمار دقیق و انعکاس صحیح پیشرفت‌های علمی کشور در این گزارش شدند.

دستور اصلی جلسه 76 ستاد راهبری اجای نقشه جامع علمی کشور، "آمایش آموزش عالی در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری" بود که نسخه ویرایش شده این طرح که با همکاری وزارت علوم ، ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور و کمیسیون‌های مربوط در مجلس شورای اسلامی تدوین شده، جهت تصویب ارائه شد.

در بخشی از این طرح ضمن تاکید بر لزوم تجمیع و ادغام موسسات آموزشی عالی که تعداد دانشجویان این موسسات به حد نصاب معینی نمی‌رسد، ایجاد روند یکسان در جذب دانشجو و توجه به آموزش‌های مهارتی هم مورد تاکید قرا رگرفته است.

پس از ارائه این پیشنهادها، اعضاء به بیان نظرات و پیشنهادهای خود پرداختند؛ که اهم آن به شرح ذیل است: در نظر گرفتن ابعاد فرهنگی و اجتماعی آمایش آموزش عالی، توجه به تفاوت‌های محلی و اقلیمی، نگاه متعادل و به دور از افراط و تفریط به رابطه آموزش عالی و اشتغال، نقش تحصیلات دانشگاهی در نگرش افراد به جامعه و توجه به دیپلماسی علم و فناوری به ویژه جذب دانشجوی خارجی و صادرات خدمات علمی.

اعضای ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور همچنین مقرر کردند، نظارت بر اجرای اسناد آمایش آموزش عالی در حوزه آموزش عالی، آموزش پزشکی و دانشگاه آزاد اسلامی در ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور انجام پذیرد.

به گزارش مرکز خبر شورای عالی انقلاب فرهنگی، در پایان جلسه کلیات طرح آمایش آموزش عالی با رای مثبت اعضاء از تصویب گذشت.
كد خبر:34200
منبع خبر:دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی
تاريخ خبر:1394/11/28