تماس با ما   صفحه اصلي   نقشه سایت   انگليسي   العربيه   اردو  
نسخه چاپي


ماده واحده «اصول حاکم بر سیاست‌های کلی، برنامه‌ها و فعالیت‌های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی برنامه پنجم توسعه»
جلسه شماره 624 | مورخ 1387/02/24
مصوبه شماره 3325/دش | مورخ 1387/05/16


شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه 624 مورخ 24/2/87، براساس مصوبه مورخ 24/2/87 شورای تخصصی مهندسی فرهنگی، ماده واحده «اصول حاکم بر سیاست‌های کلی، برنامه‌ها و فعالیت‌های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی برنامه پنجم توسعه » را به شرح ذیل تصویب نمود:‌
«ماده واحده - اهتمام به تحقق مهندسی فرهنگی همه شوون و امور به ویژه با تهیه و اجرای پیوست فرهنگی برای کلیه برنامه‌ها و فعالیت‌های دارای پیامدهای فرهنگی با تایید و تحت اشراف شورای عالی انقلاب فرهنگی در چارچوب مبانی ذیل صورت می‌پذیرد:
مبنای اول: معیار قرار دادن مبانی و موازین دینی برگرفته از قرآن و عترت
مبنای دوم: اهتمام مجدانه به تحقق اندیشه‌های حضرت امام خمینی (ره)
مبنای سوم: توجه به کرامت ذاتی و حریت انسان و تحقق تام عدالت اجتماعی و تعالی اخلاقی جامعه
مبنای چهارم: توجه جدی به ارتقاء جایگاه علوم انسانی در تصمیم‌گیری‌ها و فعالیت‌های تمام شوون کشور با نگرش اسلامی و بومی
مبنای پنجم: اهتمام به حفظ عظمت، سربلندی، اقتدار، استقلال، آزادی و تعالی ایران اسلامی
مبنای ششم: اهتمام به مدیریت و برنامه‌ریزی کیفیت و دانایی».